Klauzula

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje są dostarczane przez Chesterfield Sofa Company Ltd i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie w dowolnym celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z, korzystania z witryny .

Za pośrednictwem tej witryny można łączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są kontrolowane przez Chesterfield Sofa Company Ltd. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecenie lub poparcie wyrażonych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała sprawnie. Jednak Chesterfield Sofa Company Ltd nie bierze odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna za tymczasową niedostępność strony internetowej z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.