Odpowiedzialność

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Chesterfield Sofa Company Ltd i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności z szacunkiem do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w dowolnym celu. W związku z tym polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z, korzystania z witryny .

Za pośrednictwem tej witryny możesz tworzyć łącza do innych witryn, które nie są pod kontrolą Chesterfield Sofa Company Ltd. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią ani dostępnością tych witryn. Umieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednak Chesterfield Sofa Company Ltd nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność strony internetowej z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.